Кафедра інженерії програмного забезпечення готує студентів за двома ступенями вищої освіти: бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»); магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»)

Форма здобуття освіти – Очна (денна)

Ліцензійний обсяг – бакалаври 50 осіб, магістри 10 осіб

З 2023 року здійснюється набір на освітню програму з українською та англійською мовою навчання.

Починаючи з 3 курсу студенти проходять практику в провідних ІТ-компаніях Хмельницького та України.

Для допуску вступника до конкурсного  відбору   мінімальне значення конкурсного балу  з предметів  ( крім української мови)  було встановлене рівним 140.

Інженерія програмного забезпечення є інженерною дисципліною, яка стосується всіх етапів виробництва програмних продуктів, включаючи розробку специфікацій, проектування, кодування, тестування та супровід.

Галузь програмування характеризується швидким розвитком та інноваційністю, пропонуючи великий вибір можливостей для кар’єрного зростання. Незважаючи на значний попит на фахівців в цій сфері, існує відчутна нестача кваліфікованих кадрів.

На сьогоднішній день фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців сфери інформаційних технологій. Вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів та мають достойну оплату своєї праці. Як показують численні дослідження в сфері ІТ попит на фахівців даної спеціальності досить значний і у майбутньому буде тільки зростати.

Отримання освіти в галузі інженерії програмного забезпечення є ефективною інвестицією в свою професійну кваліфікацію. Освітня програма забезпечує студентам знання та навички, необхідні для аналізу користувацьких вимог, роботи в командах розробників, проведення комплексного тестування продукту та управління програмними проектами.