Інформація про спеціальність

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» базується на вивченні дисциплін фундаментальної підготовки майбутнього фахівця ІТ сфери та вибіркових (за вибором ВНЗ та безпосередньо студентів), по опануванні яких студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп’ютерні мережі, тестування, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за обраним фахом.

На сьогоднішній день фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців сфери інформаційних технологій. Вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів та мають достойну оплату своєї праці. Як показують численні дослідження в сфері ІТ попит на фахівців даної спеціальності досить значний і у майбутньому буде тільки зростати.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»спрямована на розробку інформаційних систем різної складності, веб-сайтів, 3D-моделей, комп’ютерних ігор та інших прикладних програм,які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною і задовольняють вимоги, що висувають до них замовники. Тому випускники даного фаху мають можливість працювати в компаніях, що займаються сервісною або продуктовою розробкою і тестуванням програмного забезпечення різного призначення; інформаційних відділах державних, промислових, фінансових, торгових, адміністративних організацій;банках та банківських структурах тощо.

По завершенню навчання за даним фахом уже сформований ІТ-фахівець зможе знайти перспективну роботу в провідних ІТ-компаніях, у тому числі й закордонних. Специфіка професії фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення дозволяє працювати віддалено та мати гнучкий робочий графік. Також фахівець спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» має можливість відкрити свою справу і розробляти програмні продукти на замовлення у зручний для нього час.