Онишко Оксана Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Освіта:

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, 1996 р. спеціальність: «математика та основи інформатики», кваліфікація: вчитель математики та основ інформатики

Викладає дисципліни: Аналіз вимог до програмного забезпечення, Якість програмного забезпечення та тестування

Методичні вказівки

1. Онишко О.Г., Яшина О.М. Аналіз вимог до програмного забезпечення. Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Електронне видання. Хмельницький, ХНУ, 2019. – 61с

2. Онишко О.Г.,Якість програмного тзабезпечення та тестування. Лабораторний практикум для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Електронне видання. Хмельницький, ХНУ, 2019. – 60с

3. Онишко О.Г., Яшина О.М. Програмування інтернет. .Методичні вказівки до виконання курсового проекту студентами спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»..Друк. Хмельницький, ХНУ, 2018. – 55с

Публікації

Herts А., and Oksana Onyshko, Intelligent Information Technology for Supporting the Medical Decision-Making Considering the Legal Basis, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2853, pp. 72–82

Yashyna O. Modern concepts and expediency of usage an Arduino / O. Yashyna, O. Onyshko // Nauka i Studia. – 2018. – № 6. – P. 62-68., http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6739

Шинкарук О.М., Яшина О.М., Онишко О.Г. Управління якістю програмних веб-систем засобами розробки / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – №6 – С. 39-44